Λ. Κηφισίας & Εμ. Μπενάκη 18, 145 61, Κηφισιά
210 80 13 700 | 697 3631 617
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

est. 1977

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΝΩΝ, ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ
ΣΤΕΓΑΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΠΙΣΙΝΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΨΑΡΙΑ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ, ΛΙΜΝΩΝ, ΓΛΥΚΟΥ & ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΥΔΡΟΒΙΑ ΦΥΤΑ & ΝΟΥΦΑΡΑ